Uppgiftspolicy

Integritets- och Uppgiftspolicy för Maskeradax.se

Välkommen till Maskeradax.se! Vi värderar din integritet och vill vara transparenta om hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Information Vi Samlar In

Vi samlar in information som du frivilligt ger oss när du använder vår webbplats, såsom namn, e-postadress och kontaktinformation när du gör inköp eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev.

Användning av Information

Informationen vi samlar in används för att förbättra din upplevelse på vår webbplats, hantera våra tjänster, kommunicera med dig, och i marknadsföringssyften.

Dela med Tredje Part

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i syfte att tillhandahålla tjänster som du har begärt, eller när det krävs enligt lag.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda din information från obehörig tillgång, ändring eller förstörelse.

Ändringar i Policyn

Denna policy kan uppdateras över tid. Vi kommer att meddela dig om viktiga ändringar som påverkar hur vi hanterar din information.

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, ändring av eller radering av dina personuppgifter. Kontakta oss för att utöva dessa rättigheter.

Tack för att du litar på Maskeradax.se med din information!